Vitajte na stránkach spoločnosti imvia - ENGINEERING s.r.o..

Špecializácia

Zabezpečujeme

- dopravné stavby
- pozemné stavby
- priemyselne a inžinierske stavby
- poradenské a inžinierske služby pre investorov
- styk s obecnými úradmi, magistrátmi, krajskými úradmi
- zrealizujeme výber projektantov a dodávateľov
- ponúkame konzultačnú činnosť

výkon činnosti stavebného dozoru pre

inžinierska činnosť vo výstavbe

- dopravné stavby ( pozemné komunikácie ), mosty a tunely
- pozemné stavby
- vodohospodárske stavby
- potrubné a iné líniové stavby
- technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

- príprava stavieb
- zmluvné informácie
- vypracovanie cenových ponúk
- vypracovanie rozpočtov stavieb

vypracovanie projektovej dokumentácie :

- projektovanie inžinierskych stavieb – Cesty, mosty a letiská
- projektovanie pozemných stavieb